حرفه و فن, هفتم هدف

چهارشنبه 1402/10/6

 بسم الله الرحمن الرحیم 

استاد اجازه ندادند به کارگاه برویم و گفتند که گروه‌ها بیایند و ارائه بدهند گروه ۵ و ۴ ارائه خود را انجام داده بود و اینکه کسانی که نمره آبانشان کم شده پیش من بیایند و ببینند چه نمره‌ای را کم دارند یک فعالیت جبرانی می‌گذاریم تا انجام دهند که نمره دی ماهشان کم نشود بچه‌ها که می‌دانستند نمره کم دارند رفتند پیش استاد و کمبود نمره خود را متوجه شدند گروه 3 : روش درست کردن جعبه و وسایل و نکات در این مورد را گفت گروه 2 : در مورد گیاهان و نگهداری انواع گل و گیاه شغل کشاورزی وسایل کشاورزی و مکان مناسب و نکاتی که باید رعایت شود، چیزهایی که یک گل با گیاه نیاز دارد نظارت دمای گیاه و….، گروه 1: انواع دمای گیاهان و میوه‌ها و نیازهای گیاه را گفتند و اینکه ی هر چیز وسایل متفاوت است مثلاً برای آموزش چیزها باید ساده‌تر باشد و برای اقتصادی باید وسایل پیشرفته‌تر باشد کودها ” عالی و شیمیایی” وسایل کشاورزی شامل الک و شینکش و….،، در آخر هم استاد این اطلاعات را به ما اضافه کردند که زعفران کم آب است و سالی دو بار آب می‌خواهد هر ۵ سال یک بار پیاز زعفران را از زمین بیرون می‌کشند و محصول با این کار دو برابر می‌شود….. و…..،،،،