فارسی, هفتم هدف

چهارشنبه زنگ اول ادبیات فارسی ۱۴۰۲/۱۰/۶

امروز آقای مجیدی به محض وارد شدن گفتن:(( که دفتر هارو باز کنید می‌خواهم معنی کلمات را بگویم.))شروع کردند به معنی گفتن و تا حدود ۲۰ دقیقه بعد املا هایی را که دیروز داده بودیم را دادند و قوانین صحیح کردن املا را هم گفتن و گفتند که هر غلط املایی ممکنه نیم نمره کم شود ولی غلط تصحیحی یک نمره کم می‌شود چون بخش مهم از یادگیری املا در تصحیح آن است و قبلش هم گفتند که تا هر کلمه ای را در کتاب مطمئن  نشدید سراغ کلمه بعدی نروید. بعد هم چون کلاس شلوغ شده بود گفتند هرکسی که یه صدا از خودش بدهد حتی سوال مورد انضباطی می‌گیرد و متاسفانه بیشتر از دوستان منفی گرفتند و بعد هم زنگ خورد و آقای مجیدی گفتند هرکی صحیح نکرده نرود بیرون.

                                                                   این بود از مستند سازی این زنگ،به امید دیدار.