عربی, هفتم هدف

زنگ عربی سه شنبه 5 دی 1402

امروز به جای عربی پیام ها داشتیم همانطور که استاد روز یکشنبه گفته بودند. امروز نیز مثل زنگ دوم روز یکشنبه پرسش و پاسخ درس بلوغ را داشتیم و استاد درس را به صورت ایکس مایند توضیح دادند و ما بهتر فهمیدیم. ولی در آخر استاد گفتند که سه شنبه هفته ی آینده امتحان غول کش داریم و حسابیییییییییییییییییییییی آماده باشید که می خواهم پوستان را بکنم. اما من تعجب می کنم که مگر چه جوری می شود از درس 1و2 عربی که مثل آبگوشت است سؤال سخت طرح کرد و پوست سر بچه ها را هم با آن کند. خلاصه از این ها که بگذریم استاد گفتند که سوالات خود را در مورد بلوغ از من بپرسید. بعد از پرسش ها استاد در مورد مرجع تقلید و درجه ی اجتهاد صحبت کردند و گفتند که با چه سختی به دست می آید و هر کسی نمی تواند به درجه ی اجتهاد برسد. به کسانی که به درجه ی اجتهاد رسیده اند مجتهد می گویند که می تواند در مورد دین فتوا بدهند و…