تجربی, هفتم هدف

کلاس علوم تجربی زنگ چهارم روز دوشنبه چهارم دی ماه

در ابتدا معلم  درباره ی اهمیت آب فرمودند اینقدر آب مهم هست که جنگ بر سر آب هم داشتیم و آب برای کشاورزی و فعالیتهای صنعتی و ساختمانی و …. استفاده میشود ،آب فراوان اما کمیاب است به این معنی که ۹۷ درصد آب شور و ۳ درصد آن شیرین است ، تا ده سال آینده زندگی در اصفهان غیر ممکن است به این دلیل که آنقدر آبهای زیرزمینی توسط مردم استفاده میشود و باعث نشست زمین میشود و دلیل دیگر هم آلودگی ها هست ، بارش به سه شکل است  باران،  برف، تگرگ ، فکر کنید لامپ خورشید و موکت دریاست ،خورشید به دریا می تابدبخار میشود و تولید ابر میشود از برخورد ابرها بارش اتفاق می افتاد اگر درهنگام بارش ابرها ، من باد باشم و به ابر فوت کنم تگرگ تشکیل میشود ،ابر یکب شکل دفع دارد و به شکل برف و اینکه ما به شکل باران میبینیم چون بالا گرم هست و برف ها آب و تبدیل به باران میشود دلیل اینکه در اصفهان برف نمی‌بارد ین است که شهرکرد کوههای بلند دارد و ابرها به دفعات بارش دارند ابرها همیشه در حال حرکت اند و به کوههای شهرکرد برمی خورند و آنجا بارش اتفاق میفتد در نهایت خواستند تکالیف دروس ۳,۴,۵,۶ کتاب کار و نقشه ذهنی ۳,۴,۵,۶ کشیده شود