حساب, هفتم هدف

دوشنبه 4دی زنگ دوم حساب کلاس هدف

امروز آقای یادگاری پس از ورود به کلاس یک حدیث گفتند بعد بچه ها گفتند که تکالیف را می بینید ولی اقای یادگاری گفتند این زنگ در هر سوالی که دارید می توانید بگویید تا هر کس که نوشته است ان را حل کند سپس چند تا از تمرین های گروهی را که بچه ها گفتند را با راه حل توضیح دادند.

بعد از ان سوالات ازمون پیشتازان را حل کردند و بعد هم تکلیف گفتند که سوالات گروهی فصل 3 را برای پنج شنبه و صفحات 58و59و60 را بنویسیم