نگارش, هفتم هدف

نگارش 30 / 9 / 1402

استاد اول بر اساس نمره میگفتند هرکس نفر چندم بخواند
ما این هفته درباره ی ارمان شهر یا شهری که همه چیز درون ان خوب باشد
چندین مشکلی که در نوشته های بچها بود از جمله از :
1 : مال الان باشد
2 : به واقعیت بپیوندد
3 : خیلی علمی نباشد
4 : باید طی 3 روز انجام شود
بعضی ها این چیز هایی که گفتم را باید رعایت کنند وباعث میشود نمره ی انها بالا برود

توجه / توجه : شب یلدای امسال یا پارسال را طی سه روز بنویسید