فناوری, هفتم هدف

زنگ فناوری دوشنبه 30 مهر 1402

امروز با ورود استاد به کلاس و شروع شدن درس ارائه ی بچه ها نیز آغاز شد و هرکسی چیزی را که منفجر کرده بود آورد و توضیح داد.

یکی از اختراعاتی که یکی از بچه ها منفجر کده بود ساعت رو میزی زنگ دارش بود که چون چیزی نداشت آ« را منفجر کرده بود.

خیلی جالب کوک و زنگ آن کاملا سالم بود و کار می کرد. بعد از اینکه استاد اخوان راجع به ساعت توضیح دادند و گفتند که در زمان های قدیم از این نوع ساعت ها استفاده ی بسیار زیادی می شده است و چرا این را  منفجر کردی؟ آقای حسینی توضیح داد که من چیز دیگری در خانه پیدا نکردم که منفجر کنم برای همین این را منفجر کردم ولی موتور ساعت را خراب نکردم که بعدا در خانه آن را سر هم کنم و دوباره از آن استفاده کنم.

استاد نمره ی کامل را به او دادند و از او تعریف کردند که با اینکه وسیله ای در خانه نداشتند ولی او سعی کرده بود به بهترین نحو تکالیف خود را انجام دهد و بعد از با رای گیری نماینده ی فناوری را انتخاب نمودیم و از اخوی اول به اخوی دوم جناب آقای صدرا کفعمی رسیدیم.

و  به این ترتیب نماینده فناوری کلاس انتخاب شد.