حرفه و فن, هفتم مسوولیت

زنگ اول کلاس حرفه و فن 1402/9/29

امروز استاد وارد کلاس شدن و توضیحات را برای رفتن به کار گاه و ساخت نمک پاش دادند و گفتند که اگر سر و صدا کنید دیگه به کار گاه نمیریم اول هر گروه برای خود یک گیره کار را برداشت و در کنار ان هم یک تنه چوب بر داشتیم و هر گروه از امن تنه چوب یک تکه 7 سانتی بریدیم و با دریل ستونی ان را سوراخ کردیم و بعد با سنباده ان رو صاف کردیم اول با یک نوع سنباده و بعد با یک نوع سنباده دیگر ان را سنباده میزدیم تا صاف و صیقل بشود و بعد با دیل های معمولی سر ان را چند سوراخ زدیم تا نمک از ان جا خارج شود و بعد تمام نمک دان ها را به نماینده کلاس یعنی اقای کریمی دادیم تا جلسه بعد نگه دارد و بعدش هم زنگ خورد.