تاریخ, هفتم مسوولیت

تاریخ مسئولییت 29 آذر

امروز خوشبختانه آلدوگی هوا کم شده بود و همه به مدرسه آمدند .آقای مدنی وارد کلاس شد و گفتند که کتاب هارا بیاورید و ایشان لوح کوروش را توضیح دادند و گفتند چرا باز هم بعضی از بچه ها فیلم های شاهنامه را ندیدند بعد از آن ایشان در مورد اینکه ما چقدر از دنیا را در زمان هخامنشیان گرفته بودیم و اندوران چگونه بود گفتند و. بعد از آن یک فیلم برایمان گذاشتند که در مورد کوروش توضیح می داد و گفتند که مذهبی ها می گویند که فقط تاریخ بعد از اسلام و غیر مذهبی ها هم می گویند فقط تاریخ قبل از اسلام و به ما گفتند:( ما باید تاریخ کل دوران را مطالعه کنیم و هر بسیار مهم و ارزشمند است) ایشان در مورد جنگ کوروش با بابل توضیح دادند که بدون هیچ خونریزی و کشتار تمام شد و کوروش پیروز شد. بعد از آن در مورد داریوش توضیح دادند که خیلی برای ما پیشرفت داشت و  او بوده که راه سازی را انجام داده است و زنتگ خورد و بچه رفتند خدانگهدار.” alt=”” /><img src=”http://http://www.uplooder.net” alt=”” />

درباره صالح کریمی

سلام، صالح کریمی هستم متولد سال 89 من دانش آموز کلاس هفتم هستم و یک مسئولییت پذیر از کلاس مسئولییت هم هستم. من از بین درس ها به درس تاریخ و ریاضی علاقه دارم و به پینگ پونگ و فوتبال علاقه دارم و دوست دارم در آینده مهندس عمران بشوم تا با پدرم همکار بشوم و پدرم هم بتواند به من کمک کند.