مهارت, هفتم مسوولیت

اوریگامی

سلام

ابتدا که وارد کلاس شدیم صبر کردیم تا استاد بیایند بعد از ورود وکمی صحبت کردن ایشون گفتند که امروز یک چیز خیلی مهم را در کارگاه اوریگامی یاد میگیریم به نام یایه پرنده نه بیشتر پرنده هارا ار این پایه درست می‌کنند  یک سایت معرفی کردند کل دوستان عزیز بتوانند اونجا مرحله به مرحله‌ی ساخت اوریگامی هارا ببینند به نام 

Petal  fold اما جدا از بحث کلی ساخت پایه باید بگم ما اون چیزی که دنبالش بودیم وافسانه ها ازش تعریف می‌کردند را ساختیم یعنی اوریگامی درنا که من حالا برای شما مراحل را توضیح می دهم 

۱.یک کاغذ مربعی برداشته 

۲. اول از قطر کاغذ را تا میزنیم وبعید آن یکی قطر ، برگه را وارونه کرده ویک تا از وست میزنیم 

۳. بعد به کاغذ باید یک تای وارونه به داخل بزنیم تا مربع شود 

۴. بعد ضلع های پایینی را گرفته وروی وسط مربع می‌گذاریم   (برای هر دوطرف)

۵. بعد مثلث به وجود آمده یه بالا را به سمت پایین تا میزنیم وباز میکنیم 

۶. بعد از کنار لوزی که به وجود آمده است را باز میکنیم ویک تا به داخل میزنیم برای هر دو طرف تا شبیه نوک کلاغ شود 

پایه ی ما ساخته شد                              شما می‌توانید برای ساخت درنا به سایت بالا سر بزنید