عربی, هشتم تلاش

عربی 10/2

سلاااام …

خب این جلسه هم طبق برنامه تک زنگ ها عربی داشتیم و خیلی هم خوش گذشت چون مثبت های زیادی در کلاس میدادند
اول از همه ادامه کتاب را که وقت نشد زنگ پیش حل کنیم را حل کردیم و بعد حل تمرین کتاب عربی استاد از اون برگه های کوچک را دادند که باید در آنها کلمه پیدا میکردیم نفر اول هم با 15 کلمه نمره گرفت

بعد از جدول استاد از متن درس 4 روخوانی می پرسیدند و به کسانی که بنده میشدند مثبت تعلق می‌گرفت

خداحافظ