زندگی, هشتم کوشش

درس زندگی / 29آذر ماه

کلاس با تمرکز گرفتن آقای فیروز نیا شروع شد.
امروز درباره ی 3تا نکته ی مهم صحبت کردند.
1.رضایت بخش نبودم امتحانات پایش:
آقای فیروز نیا گفتند که وضع درسیتون خوب نیست و باید سعی کنید برای امتحانات دی ماه خوب درساتون رو بخونید.
2.قرار شد بعد از امتحانات ترم اول (دی ماه) یک اردوی شبانه روزی بگزارند البته اگر توی مدرسه بچه ها ی خوبی باشیم حتی ممکن است این اردو ها زیاد تر بشود ، و اینکه توی اسفند ماه قرار است دعوت نامه های اردی زیارتی مشهد را بدهند و ما باید با بهتر کردن وضع درسی و نمرات دی ماه احتمال پذیرفته شدنمان را در این اردو زیاد کنیم .
3.استاد فیروز نیا برای اینکه بتوانیم در امتحانات نوبت اول موفق باشیم راهکار هایی را به ما ارائه دادند:
خب قطعا ما در طول روز 20 دقیقه هایی داریم که بیکار باشیم ، مامیتوانیم از این 20دقیقه ها برای خواندن درس هایی که در آن ها ضعف داریم استفاده کنیم.
برای اینکه هم درس هایی که در این 20دقیقه مرور کردیم فراموشمان نشود میتوانیم در این زمان به حل نمونه سوال بپردازیم ، اینطوری وقتی که برای آن درس گذاشته ایم به هدر نمی رود.