حرفه و فن

حرفه و فن محمد طاها یزدیان

سلام

امروز اقای موذنی هیچی منفی نگذاشتن🙂

بجز چند نفر😐

ما به کارگاه رفتیم البته قبلش اقا درباره خم کاری توضیح دادند و درباره چگونگی اتصال اهن به چوب و دوباره درباره غذای اره

در کارگاه همه به مراحل پایانی کار نزدیک شده بودنند ان ها در حال خم کردن اهن بودند و صدای چکش همه جا را فرا گرفته بود من هم شعری سروده ام

چکش و اهن و گیره ی سخت     در هم تنیده اند سخت

با ضربه ای که به اهن خورد        صدای سخت سوختن اهن سخت به هم خورد

بیت اخر واج ارایی دارد(س و خ)

برای اطلاعات بیشتر به تارنمای mostand.hemmat.infoسر بزنید و وارد بخش فارسی شوید

ادامه

افرادی که تمام کردند به کلاس باز گشتند حتی یک فرد در کنار فعالیت خیش یک چکش چوبی ساخت که در کلاس عربی بدرد خورد

شعری در پایان

کار عملی سخت     شد برای ما کار سخت

اهن و چوب و اره و میخ        یکسره در گیره های تیز

خم کاری و بروش و سوراخ کاری       دست به دست هم کرده اند نمره ایی

خدا نگهدار