حساب, هفتم هدف

پنجشنبه 02/9/30زنگ آخر حساب

آقای یادگاری وارد کلاس شدند و رتبه های برتر کلاس را گفتند که یکی آقای دژفر و آقای محسنی بودند و گفتند که همه خیلی بد امتحان دادید چون منفی هم داشته اید به بچه ها گفتند درسته که ما گفتیم دوشنبه بیارید ولی وقتی دوشنبه تعطیل می شود شما باید جلسه ی آینده که حضوری هست یعنی امروز می آوردید و شروع کردن و گفتند از کار گروهی شماره دو درس یک عدد های سولات را بگید بچه ها شروع کردند به سوال پرسیدن و بعد خود معلم از آزمون هماهنگ سوالات پیشتاز چند سوالی را حل کرد و بعد از تمام شدن دوباره بچه ها سولات خود را برای درس یک پرسیدند دوباره آقای یادگاری جواب دادند وای وسط یکی از سولات زنگ می خورد ولی آقای یاداری بچه ها را نگه داشتند و تا پاسخ سوال را گفتند بچه ها همه کلاس را ترک کردند و از معلم با صدایی بلند خداحافظی کردند