حساب, هفتم هدف

پنجشنبه 02/9/23 حساب زنگ آخر

آقای یادگاری وارد کلاس شدند و گفتند که سولات 101 تا 110 پیشتازآن آزمون هماهنگ را انجام بدیم گفتند که برای هر نوع سوال یک نوع علامت گذاری کنید

مثلا

وقت زیاد می خواهد        ○

نمی دانم          ×

50 50 هستم        ☆

اینها و گفتند که اگر مثال چهار تا سوال را شانسی بزند نسبتش 1 درست به 3 غلط هست و اینجو ری شما از این چهار سوال صفر گرفته و از این نمره ی نهایی شانس بیشتری دارید و گفتند که در آزمون اول آنهایی را که خیلی خوب بلدین را اول بزنید تا احساس امید و بلدی کنید نروید اول مثلا ریاضی را بزنید و ناامید شوید بعد همه را از همین ناامیدی خرابه می کنید و سعی کنید که با دقت بیشتری این کار را و امتحان را بدهید و بعد گفتند که کار گروهی را می گذارم برای دو هفته آینده تا همه انجام دهند و برای دو شنبه همه تمام سولات جزوه ها کتاب ها و کتاب  کار را بیارید می خواهم ببینم