حساب, هفتم مسوولیت

پنجشنبه درس حساب ۲۳ آذر ماه


به نام خدا

در روز پنجشنبه کلاس‌ های مان وقتش به دلیل امتحان جامعی که مدرسه از ما گرفته بود کم شده بود و ابتدای کلاس به آقای یادگاری گفتیم که سوالاتی که در امتحان جامع بود را حل کنید آقای یادگاری هم قبول کردند و سوالات را حل کردیم

😭بیشتر بچه‌ها سوالاتی که در فصل ۳ بعد را مشکل داشتند😭 .

آقای یادگاری هم چند مورد درمورد آزمون‌های تستی به ما گفتن مثلاً🤔 از بین ۱۰ سوال سعیمان را بکنیم که ۶ سوال یا بیشتر آن را بزنیم از اینکه سوالات اشتباه باشد نترس یم و سوال را علامت بزنیم 🤔

چون وقت کم بود آقای یادگاری نتوانستند که درس بدهم و وقتی کلاس تمام شد به ما 😉گفتند که ریاضی پیشتاز را که در آخر سوالات امتحان جامع بود را با دلیل بنویسید😉