اجتماعی, هفتم مسوولیت

شنبه 25 آذر ماه، زنگ اول

سلام دوستان. من امیر محمد سعادتمند فرد هستم و خیلی خیلی خوش اومدین به این مقاله، از من. امروز، شنبه 25 آذز ماه 1402، بعد از خواندن سوره زیبای منافقون، همه بچه های مدرسه به سر کلاس هایشان رفتند. ما هم به کلاسمان رفتیم. بعد از گذشت حدود 1 دقیقه، استاد دوستی عزیز، هم به کلاس آمدند. استاد دوستی با سلام گرم و محبت آمیزشان، به ما روحیه شادابی را دادند. استاد دوستی، گفته بودند که برای پرسش از درس های 3 تا 6 اجتماعی آماده باشند. استاد دوستی چند نفری را که خودشان میدانستند را صدا زدند(که 3 نفر بودند). استاد دوستی از آنها سوال هایشان را پرسیدند. بعی از بچه ها 18، 17.5،و…گرفتند. بعد از آنها، استاد 3 نفر داگر را صدازدند(به صورت داوطلبانه). بعد از پرسش از آن 3 نفر، وارد درس جدید، شدیم.یعنی درس “هفتم”. به علت 55 دقیقه بودن کلاس ها، استاد دوستی عزیز فرصت این رو نداشتند که سوال متن های درس 7 را بگویند. برای تکلیف هم کاری بهمان ندادند. اما گفتند باری پرسش و پاسخ آماده باشید. امیدوارم از ایم مقاله لذت برده باشید.از همینجا من با شما خداحافظی میکنم.