حساب, هفتم هدف

حساب پنج شنبه 02/9/16

آقای یادگاری وارد کلاس شدند و شروع کردند به حل مساله ها و قرار بود که دفتر ها را هم چک کنند ولی نشد و گفتند که تا دوشنبه وقت می دهند شروع به حل تمارین و فعالیت کلاسی ها شدند و همین طور از کلاس به بیرون پرتاب می شدند چون که کلاس آنلاین بود و معلم هم نت شون ضعیف بود و از 50 دقیقه ی کلاس رو 30 دقیه بیرون کلاس بودند و اصلا ما چیزی از درس متوجه نشدیم و معلم هم همین جور درس می دادند ولی ما متوجه نمی شدیم ولی در این صورت ما باید گوش می دادیم چون بعد که سوال می پرسید نمی توانسیم جواب دهیم و باز هم سعی کردیم که متوجه بشیم و آخر متوجه شدیم ولی این نظر سنجی ها خیلی کلافه ام کرده بود بعد از اینها معلم تکلیف زیادی نداد و بچه ها خوش حال ازندگی این کار معلم با صدا های گرم خود ازندگی معلم خداحافظی کردند