عربی

عربی

سلام بچه های عزیز امروز اومدیم براتون یک مستند خوب بگمممممم
امروز استاد اول امتحان هوایی که اون هفته من صحیح کردم را بخش کردن بعضی ها برگه هایشون جوییده بود و بعضی ها هم چماله شده بود 😂😂😂
بعد گفتند که تکلیفتون را بگذارید بالا تا من ببینم
تو اون وضعیت؛ کرمانی جنگ راه انداخت مداد را می‌گذاشت رو میز و با دست میزد روش و می‌پرید 😂😂😂
و خودش عاقبتش را دید خورد به شاطری و شاطری سفت شوت کرد تو چشم خودش و اونجا کرمانی به فنا رفت
استاد به ما یک برگه داد که دو به دو حلش کنیم
بعد صحیحش کردیم و هر کسی درست نوشته بود مثبت می‌گرفت اینم از این هفته انشالله که خوشتون اومده باشه 😜😜😜