حرفه و فن, هشتم تلاش

حرفه و فن ۹/۱۸ هشتم تلاش

به نام خدا

سلام

در کلاس این هفته استاد در کلاس حاضر نشد و به جای استاد جناب آقای پرهام آمدند و شروع به توضیح برد برد کرد هزر یک از بچه ها سوال های متفاوتی میپرسیدند و آقای پرهام با آمادگی کامل به تمام سوال های بچه ها پاسخ میداد

بعد از این کار برای هر یک از بچه ها چیز های مانند لامپ برد برد و … نشان داد و ار یک از بچه ها که سوالی داشتند به آنها پاسخ میداد

بعد از مدتی که کلاس گذشت بچه ها هر یک آمدند پای تابلو و بعد در مورد قسمتی که بلد بود  توضیح می دادند و آقای پرهام برای هر یک از بچه ها مثبت گذاشت و برای جلسه آینده که تکلیف نداریم ولی یک تحقیق داریم که اگر می خواهید بدانید چیست به آقای پرهام پیام  دهید و یعد در مورد آن تحقیق کنید

مرسی که با من بودید

با تشکر