زندگی, هفتم هدف

زنگ اول شنبه (زندگی) 1402/9/18

چگونه شیوه مطالعه خود را بهتر کنیم ؟ 

استاد این سوال را از بچه ها پرسیدند و بچه ها هم گفتند :

1- معلم خصوصی _ مرور مطالب و قسمت بندی 

2- روش مطالعه ⇦ تمرکز _ مکان مناسب _ نقشه ذهنی _ کلید واژه _ داستان سرایی- خبرنگاری _ تدریس _ تصویرسازی_ فیلم های مربوط به درس

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

استاد ادامه دادند : عوامل حواس پرتی 

بچه ها گفتند : 1- بازی           2- محیط             3- فضای مجازی             4- مهمان داشتن             5- صحبت دیگران                     6- سر و صدا 

و در مورد هر کدام صحبت کمی شد 


استاد ادامه دادند : درسته بچه ها !

ما برای هر کار فکری نیاز به استراحت داریم ولی استراحت کار فکری فرق دارد و روی تخته نوشتند :

کار فکری ⇦ کار عملی برای استراحت 

کار عملی ⇦ خواب و  اگر وقت نیست کار فکری 

و گفتند نباید استراحت ما بازی و یا دیدن تلویزیون باشد و بعضی ها فکر میکنند قبل خواب ، خواندن کتاب ها باعث میشود آنها مرور شوند این درست است اما انرژی که من برای فکر کردن گذاشتم  باعث میشود خواب باکیفیت نباشد و استراحت از بین برود


نکته دیگر این است که ما قبل خوابیدن نباید نه انقدر زیاد بخوریم و نه هیچی نخوریم که خواب درستی نداشته نباشیم

نکته آخر این است که باید بعد از مطالعه مرور کنیم و در آخر نکاتی که یادمان است را روی برگه ایی بنویسیم 

تکالیف : خلاصه نویسی صفحه 43 و تحقیق در مورد روش های مطالعه