حرفه و فن, هفتم هدف

حرفه وفن چهارشنبه 22 اذر

امروزدر کلاس آنلاین بعضی از دانش اموزان گفتند که جلسه قبل فیلمی که گفتند ببینیم و به هر گروه گفتند که ارائه بدین را کامل تمام گروه ها انجام ندان بعد گفتند میشه که ادامه بدیم ارائه هارا بعد اقای حجابی قبول کردند وگفتن تا ساعت 12 و 17 دقیقه بروند و فیلم را تا دقیقه 15 باسرعت 2x ببینند وهر گروه به جز گروه 1 که جلسه قبل ارائه دادند الان ارائه بدند بعد در ارائه ها از هم دیگر سوال می کردند وجواب میدادند وهر نفر مثبت میگرفت در ضمن تکلیفی هم درباره درس ندادند