مهارت, هفتم هدف

یک شنبه زنگ چهارم زنگ مهارت

سلام خوش آمدید به یک مستند سازی دیگه.

امروز بعد از کمی گپ و گفت ،آقای جلالی چند سوال در مورد رنگ سیارت و اسم آنها کردند.سپس آقای سجادیه دست گرفتند و خلاصه ی کاری که جلسه ی پیش کردیم را گفتند. بعد آقای جلالی چند فیلم در مورد جاذبه در سیارات گذاشتند که یکی از آنها طول پرش در هر سیاره بود و در آخر هم به مطالعه ی کتابی که آقای کریمی آورده بودند پرداختیم.

خداحافظ