دروس

پیام های آسمانی ۱۴۰۲/۹/۱۹

امروز دوباره استاد ناصری به جای پیام ها عربی کار کردند برای همین من عربی را مستندنگاری میکنم آقای ناصری اول که وارد کلاس شدند دلیل کار کردن عربی به جای پیام ها را گفتند و دلیلش این بود که هدیه ها را تا آنجا که باید برای ترم اول درس میدادن حتی بیشتر هم درس دادند برای همین عربی کار میکنند تا درس دوم سریعتر تمام شود برای این که امتحان ترم اول عربی تا درس ۲ است و درس دوم ۵ قسمت است که باید قبل از امتحانات ترم تمام شود و بعد هم سر کلاس به ما میگفتند که اکثرا اگر بدانیم را فول بلد باشید و معنی ها را خوب حفظ کنید نمره ی شما ۱۹ به بالا میشود و بعد بدانیم بخش ۴ درس۲ را مرور کردند و بعد بخش ۵ بدانیمش را درس و معنی هایش را هم گفتند.