زبان انگلیسی, هفتم مسوولیت, هفتم هدف

زبان انگلیسی (گروهa) شنبه 18 آذر 1402

ابتدا استاد در مورد درس 5 توضیح دادند. درسی که در مورد ظاهر افراد توضیح داده بود. مثلا می گفت که این فرد لباس سفید پوشیده است (He is wearing a white shirt) و بعد هم قسمت های practice را حل کردیم و استاد گفت که مثلا سوال را آقای سعادت مند فرد بخوانند و جواب را آقای اله یاری بیک بخوانند.
بعد ایشان در مورد اپاستروفی که کجا می آید توضیح کامل دادند و گفتند که وقتی کلمه ای جمع نباشد و ما بخواهیم اپاستروفی بگذاریم باید قبل از s اپاستروفی بگذاریم ولی اگر کلمه جمع بود باید بعد از s اپاستروفی بگذاریم. (کاملا منطقی) 
بعد از آن کمی استراحت دادند و طبق روال از استراحتی که دادند پشیمان بودند.
و اما بعد از آن با توجه به آن چیزی که درس داده بودند به ما چند جمله ی فارسی گفتند و گفتند که داخل دفتر انگلیسی این جمله را بنویسید.

تکلیف: استاد در آخر کلاس گفتند برای تکلیف تا درس 4 کتاب کار را حل نمایید.