زبان انگلیسی, هفتم هدف

زبان انگلیسی گروه B 18 آذر 1402

امروز آقای مهری در مورد خانواده و سوالاتی در مورد خانواده و مواردی از این قبیل حرف زدند. در مورد جملات پرسشی در مورد خانواده در انگلیسی صحبت کردند و گفتند همان جمله ی قبلی در مورد سن است فقط باید کمی تغییرش داد تا به جمله هایی شبیه به این جمله ی زیر رسید. ?Hiw old is your father البته جمله دقیقا این نیست بلکه ساختار اصلی بدنه جمله این است و شما می توانید به جای کلمه ی پدر از کلاماتی چون مادر، خواهر یا برادر هم استفاده کنید.

ولی آقای مهری در اول درس اشاره هایی به لغات نیز کردند ولی چون لغات برای من قدیمی بود یادم رفت بنویسم و البته به نسبت لغات سختی هم نبود لغاتی مثل Picture، Family، Jop و لغاتی از این قبیل بود که من قبلا در کلاس های آموزشی زبان یاد گرفته بودم ولی برای کسانی که در زبان مبتدی بودند به نسبت سخت بود چون که آنها معنی کردن لغات را بلد نبودند نمی توانستند خوب بفهمند ولی در کل لغات کتاب درسی ساده و قابل فهم است و برای همین است که ما فرا تر از سطح کتاب کار می کینم.

زبان هفتم