تجربی, هفتم هدف

دوشنبه علوم تجربی 20/9/1402

اقای فیروزنیا وارد کلاس شد اوه گفت من یک جوری می حواهم به شما درس بدم اینجوریه که 3 تا فیلم می زارن و این فیلم ها به درس پنج ربط داره شما باید از ان 3تا فیلم  کلید وازه بنویسید و کلید وازه که نوشتیت جمله بنویسید استاد گفتن این کلید واژه ها و جمله هایی که فهمیدین درس پنج را بلدین و در اخر گفتند که شما الان جزوه نوشتید