دروس, نگارش, هفتم مسوولیت

نگارش 1402/9/16

بنام خدا

امروز به دلیل آلودگی هوا مدارس غیر حضوری شد ودر قرار کلاس ها بر گذار شد 

اقای محمدی وارد کلاس شدند و گفتند که من می دانم که شما به دلیل آلودگی هوا ناراحت هستید 

استاد گفتند که وقت کلاس کم است و باید برویم سراغ انشاء هفته پیش

 بچه ها انشاء و داستان های خوبی را خواندند و دیگران نقدهای خوبی را گفتند

استاد هم نکات مهمی درباره انواع ها گفتند

 آقای محمدی گفتند که نقش نوشتن هم بسیار مهم است ومتن باید ربط زیادی به  موضوع داشته باشد مگر انشاء گنگ می شود. بچه ها  ها درس زندگی از این ضرب المثال یاد گرفتند 

استاد گفت اگر می خواهید از بقیه کمک بگیرید خودتان هم روی آن فکر یا اندیشه کنید 

ودر نهایت استاد گفتند یکی دیگر از موضوع های صفحه ۴۲ را در باره آن انشاء خوبی بنویسید 

خدا نگه دار