دروس

عربی ۱۴ آذر

سلام

امروز به خاطر آلودگی شدید هوای اصفهان کلاس به صورت غیرحضوری برقرار شد ‌آقای ناصری درس دو  را تا آخر بخش چهار تدریس کردند (مبحث کلمات پرسشی أ ،هل، من و لمن و بدانیم صفحه۳۲ و ۴۹)‌.

آقای ناصری مثل همیشه می گفتند هرکس جمله ای که ایشان می گویند را زودتر تایپ کند می تواند از روی درس بخواندمثلا نوشتن جمله‌ی من با تلاش موفق می شوم  و یا ترجمه ی خانه ی من کجاست؟به عربی

ماموریت این هفته هم نوشتن همه ی التمارین  و جاهای خالی تا پایان بخش چهار درس دو در کتاب تا پایان ساعت ۲۲ شام جمعه ۱۶ آذر ماه است.

و برای گرفتن پله می توانیم این تمارین را توی دفتر بنویسیم +نقشه ذهنی