اجتماعی, هفتم مسوولیت

شنبه زنگ اول، 18 آذر ماه

سلام دوستان. من امیر محمد سعادتمند فرد هستم و خیلی خیلی خوش آمدید به مقاله امروز من. امروز شنبه، 18 آذر ماه ما بعد از خواندن دست جمعی سوره زیبای منافقون، سر کلاس ها حاضر شدیم. بعد از آن هم آقای دوستی به کلاس آمدند و با سلام گرمشان به ما روحیه اول هفته را دادند.
بعد آن هم حضور و غیاب را کردند و کمی در مورد آزمون جامع توضیح دادند چه کار کنیم. بعد از آن استاد دوستی فرمودند که کتاب ها را باز کنیم. کتاب هارا باز کردیم و وارد درس جدید شدیم یعنی، درس 6. بعد از آن که کمی در مورد این درس توضیح دادند، سوال متن ها را گفتند.استاد دوستی خیلی تاکید داشتند که سوال متن هایی را که گفته اند را خوب برای آزمون بخوانیم. ولی در کل امروز بحث ما در کلاس، فقط بیمه بود. استاد دوستی همه
بیمه هارا توضیح دادند که در همین حالت، برای بچه ها سوال پیش می آمد.اجتماعی
برای مثال، سوال هایی که برای بچه ها یش می آمد، این بود که: آیا اگر خدای نکرده برای کسی اتفاقی بیفتد، بیمه همه خسارت را میدهد یا قسمتی از آن را ؟ و… بعد از آن هم برای صبحانه اماده شدیم. از همینجا با شما خداحافظی میکنم.