زبان انگلیسی, هفتم مسوولیت, هفتم هدف

زنگ انگلیسی(گروهa) 11 آذر 1402

کلاس ها به دلیل آلودگی هوا تعطیل بود اما کلاس انگلیسی آنلاین بود و ما باز هم کلاس را برگزار کردیم اما با زمان کمتر

استاد ابتدا حضور و غیاب کردند و سپس گفتند کتاب درسی خودمان را باز کنیم و شروع کنیم به خواندن که برای خواندن آقای سعادت مند فرد را صدا زدند.

ایشان وسط درس کمی به مسائل دیگه هم اشاره میکردند مثلا یک بار در مورد فعل های am،is،are صحبت کردند و گفتند وقتی این فعل ها می آید ما باید در آخر کلمه بعدش ing بیاوریم.

سپس باز هم درس را خواندیم و این دفعه مکالمه ها را دو نفری مثلا آقای صفری و سعادت مند فرد با هم یک مکالمه را خواندند و اجرا کردند.

امروز استاد کمی نسبت به قبل عصبانی تر بودند و وقتی آقای سیرانی با ایشون شوخی کردند بدشان آمد و جوری رفتار کردند که انگار جناب سیرانی کار خیلی بدی انجام دادند.

https://uploadkon.ir/uploads/089808_23Untitled.jpg