دروس

تاریخ هفتم مسولییت 15 آذر

امروز متاسفانه کلاس ها به صورت مجازی بود شاید بعضی از بچه ها خوشحال بودند اما من چهارشنبه هارا دوست دارم                       چه درس هایی دادند: آقای مدنی امروز در مورد اینکه قبیله های ماد ها چگونه قبیله هایی بودند و چه نوع جنگ هایی داشتند و با چه کسانی می جنگیدند صحبت کردند و من ئخلاصه ای از آن را برایتان می گویم  ایشان گفتند که ماد ها با عاشوری ها دشمن بودند و آین ئکه ماد ها بسیار ساده بودند و تمدن قدرتمندی نداشتند عاشوری ها با ماد ها بد بودند و ماد ها مجبور بودند که به آنها مالیات بدهند تا اینکه شخصی می آید که با این کار مخالف بوده است و اینکه یک دسته سرباز تشکیل می دهند به جنگ می روند                                                                                         


آقای مدنی تکلیف نداند و در پایان اینکه می توانید در پایین 2 عکس درمورد نقشه دور ایران و جنگ های مادها ببنید خدانگهدار…” alt=”نقشه ای که آقا توضیح داد” />” alt=”جنگ ماد ها با عاشوری ها” />      

درباره صالح کریمی

سلام، صالح کریمی هستم متولد سال 89 من دانش آموز کلاس هفتم هستم و یک مسئولییت پذیر از کلاس مسئولییت هم هستم. من از بین درس ها به درس تاریخ و ریاضی علاقه دارم و به پینگ پونگ و فوتبال علاقه دارم و دوست دارم در آینده مهندس عمران بشوم تا با پدرم همکار بشوم و پدرم هم بتواند به من کمک کند.