عربی

عربی

سلام بچه های گل احوال شما ؛خوبید امروز اومدیم بایک بحث جدیددددد عربی آشنا بشیمممم
امروز اقاییی فهامی یک امتحان گرفتند گفتند می نمره کامل را گرفته من و چنددددد نفرررر دیگه هم گفتیم ما نه اون مااااااا یعنی ما چند نفر بعد آقای فهامی برداشت و اولین برگه که مال من بود را صحیح کرد دید که مال من کامللللللل کامل بعد برگه ها را به من دادند و من پدر پدرم در اومد تا همین الان داشتم صحیح میکردم 😂😂😂😂
بعد مشق ها را دیدند و بعضی ها کامل و بعضی ها قانص بودن 😂😂 بعد رفتیم سر سه فعل
اولی اولی اول شخص بود که نحن بود دومی دوم شخص انت بود بعد کلمه های دری را خواندن و بعد رفتند سر نمره ریزونننننن بعد هر کسی یک چیزی می‌گفت و خیلی ها هم مثبت گرفتند نه این که بگم پرت چرچ میگفتندا نه اصلا پرت چرت نمی‌گفتند قشنگ چرت پرت میگفتندددد😘😂😂
اینم از این بخش 🥰🥰😜