حرفه و فن, دروس

حرفه و فن طاها یزدیان

سلام سلام سلامچه

شاید حدس بزنید امروز چی می خواهم بگم ولی نمی خواهم بگم😁

امروز پس از ۳ ماه بالاخره رفتیم به کار گاه قبل از ان اقای موذنی درباره زمان بندی ها صحبت کردند و برنامه ی شان را برای اخر سال گفتن وقتی رفتیم در کار گاه باید میله ها را به دو قسمت مساوی تقسیم می کردیم و هر ۲ نفر با یک اهن کار خودشان را انجام می دادن

اول از همه باید جوری میله را نصف می کردیم که از هر ور نیم سانتی متر اضافه باشد که در حال برش خوراک اره شود اابته سوالی هم پیش می اید ان هم این است که اگر اره سیر باشد باید چه کنیم بگزریم بعد از تقسیم باید در هر ۲ سر میله یک مربع ۶ در ۶ درست می کردیم بعد هم سنباده کاری

و پروژه های نصفه کاره را رویش اسممان را می نوشتیم و به اقای موذنی تحویل می دادیم

و نکته ای برای کسانی که غایب بودند

جوری که من می دانم یکی برایتان کارتان را انجام نمود

همچنین کسی منفی نگرفت😐