هفتم هدف, هنر

یکشنبه پنجم آذر ماه

در ابتدا استاد تکالیف جلسه قبل تمام دوستان را دیدند و نظر خودشون را به هر کس اعلام می‌کردند ، سپس دو تا تصویر را روی صفحه نمایش دادند و از ما خواستند که بدون اینکه قلم را از روی کاغذ برداریم با خط خطی کردن تصاویر را بکشیم و توضیح دادند که اگر چه این تصاویر ،نقاشی زیبایی نمی‌شود  اما کمک می‌کند که نقاشی ما خوب  شود ،و بعد از کشیدن ،تک تک دوستان تصاویر کشیده شده را به استاد نشان میدادند و ایشان موارد را بررسی و اشکالات را به ما می‌گفتند ، در پایان از ما خواستند که با توجه به اینکه تصاویر جلسه ی قبل متفاوت بودند و طرح ها یکسان نبودند، طرح هایمان را با هم عوض کنیم و یکبار هم از روی طرح های جدید بکشیم و برای جلسه ی بعدی همراه خود داشته باشیم