هفتم هدف, هنر

هنر

به نام خداوند جان و خرد

روز یکشنبه دوازدهم آذر ماه به دلیل آلودگی هوا مدارس تعطیل بودند و کلاسها به صورت غیر حضوری برگزار گردید ، در ابتدا استاد فرمودند که تمریتات جلسه ی قبل را ادامه میدهیم و دو تصویر برای ما به اشتراک گذاشتند و از ما خواستند روی کاغذ معمولی در دفاترمان به صورت خط خطی نقاشی کنیم و آیدی خودشون را به ما دادند تا تصاویر را برایشان ارسال کنیم بعضی از دوستان که در تایم کلاس توانستند طرحرا بکشند برای استاد فرستادند و ایشان هم نظرات خودشان را روی کار هر نفر اعلام کردند بقیه ی دوستان هم طرح ها را کشیدند و در تایم استراحت برای ایشان ارسال کردند