فناوری, هفتم هدف

دوشنبه 13آذر زنگ فناوری هفتم هدف

سلام امروز آقای اخوان بعد از وارد شدن به  برنامه قرار حضور و غیاب کردند سپس پاور پوینت بچه ها را بارگذاری کردند از کسانی را ارسال کرده بودند را نشان دادن و گفتند که از همه خیلی خوب است ولی بیشتر شما فونت ها را تغییر نداده اید وبا همان فونت های پیش فرض کارهایتان را انجام داده اید و بعد از ان گفتند که چرا از گزینه اسلاید مستر استفاده نکرده اید.

بعد دیدند که بیشتر بچه ها نتوانسته اند پاور پوینت خود را ارسال کنند برای همین گفتند که تکلیف را تا امشب تمدید میکنم واین بحث به پایان رسید.

سپس در مورد ورد شروع به توضیح دادن کردند در مورد ورد توضیحاتی دادند و گفتند که یک تکلیف در مورد ورد به شما میدهم که این تکلیف در هم کلاسی گذاشته شده است.