زندگی, هشتم کوشش

درس زندگی / پانزدهم آذر ماه

امروز کلاس آنلاین بود.
و فقط یک کار انجام دادیم اما مهم…
آقای فیروز نیا برای کمک به بچه ها برای پیشرفت در دروس و بالا بردن نمرات جدولی را به ما معرفی کردند
که آن به این صورت بود:
باید همه ی دروسی که در کارنامه نمره داده می شود را بنویسیم ، نمره ای که در کارنامه آبان گرفته ایم را بنویسیم ،علت این که این نمره را گرفته ایم را مینویسیم ، رو به روی همین نمره ، نمره ای که دوست داریم برای آینده بگیریم را مینویسیم و در آخر مینویسیم که چگونه باید این نمره را به دست آوریم
در پایان می بایستی عکس این جدول را برای آقای فیروز نیا می فرستادی.