حرفه و فن, هشتم تلاش

حرفه و فن ۹/۱۱ کلاس تلاش

به نام خدا

سلام

در کلاس استاد موذنی که آنلاین هم بود استاد آقای مهدی را صدا زد و گفت که در حالی از روی کتاب می خوانی صفحه کتاب را هم نشان بده الیاس پهدی تمام تلاش خود را کرد ولی در آخر نتوانست این کار را انجام

بعد از این استاد از بچه ها خواست در مورد چند تا از سوال های استاد جواب بدهند و بعد از ان استاد به آقای پرهام گفت که برد برد خود را نسان دهد و بعد از روی آن یک توضیح بدهد بعد از توضیح آقای پرهام استاد یک مثبت به آقای پرهام داد و بعد دوباره آقای پرهام یک لامپ درست کرد که استاد دوباره به پرهام مثبت داد به از ان استاد به آقای پرهام گفت تا برای جلسه بعد ان را به کلاس بیاورد

تکلیف هم استاد موذنی برای جلسه آینده چیزی ندادند

منمون که با من تو این مستند سازی بودید خدانگهدار