تجربی, هشتم کوشش

1402/8/29

به نام خدا.

 دوباره کلاس آقای معتمدی شروع شد و پاچه خواری افراد هم شروع شد.
این دفعه باچه خاری افراد متفاوت بود.به جای ننه من قریبم بازی یک شعر درست کرده بودند و آن را برای استاد خواندند.استاد بعد این همه پاچه خواری آزمایش جالب را شروع کردند.لوله شیشه ایی که در آب ریخته بودن را به ما یاد دادند که بدون اینک دستمان را سر لوله شیشه ایی بگذاریم هم بزنیم.بعد این کار یکمی آب از سر آن برداشتند و پودر مس سولفات را در آن ریختن وبا آب مخلوط کردند.بعد یکمی براده آهن به آن اضافه کردند وهم زدند.روی آن براده آهن ها یک لایه مسی آمد و آنها را قرمز رنگ کردند.بعد این مخلوط را در چایی ریختن ومس سولفات وآهن از هم جدا شد و چای مشکی رنگ شد.آزمایش به پایان رسید و درس دادن را شروع کردند. استاد ازسفحه 16 شروع کردند و تا بالای صفحه 19 کتاب درس دادن.

جواب آزمایش صفحه 18:وقتی قند را حرارت دهیم ذوب شده و پولکی درست میشود.ولی وقتی خاکستر به آن اضافه کنیم و آن را حرارت دهیم خاکستر مانند فیتیله عمل میکند و شروع به سوختن میکند.

تکلیف هم ندادن مثل همیشه قبل از ورود به کلاس مرور روی درس انجام داده باشید.

                                                  پایان