حساب, دروس, هشتم کوشش

حساب زنگ آخر سه شنبه 1402/8/23

این زنگ بر خلاف بقیه زنگ های ریاضی تلفیقی دو کلاس و آنلاین بود. پس از کلی صحبت و سر و صدا تو چت و کلاس بالاخره استاد شروع کردند به حل کردن آخرین تمارین فصل 2 و بعد هم چون در کلاس تلاش تمرین آخریه فصل 1 رو حل نکرده بودن اون هم به یاری خدا تمام کردند و فصل 1 و 2 رو پروندش رو بستن. چون شما ریاضی رو بلدید و به عکس نیازی ندارید پس به متنم احتیاج ندارید پس من هم تکلیف هارو نمیز… !!! XD XD XD

{پی نوشت:}

1)نوشتن کل درس 2
2)مجله برهان آبان