زبان انگلیسی, هشتم تلاش

زبان 9/11

سلوووووم 

این هفته کلاس ها آنلاین بود و من هم که خدا را شکر زنگ چهارم بودم و خدا را شکر زنگ چهارم را نداشتیم ( یعنی همون زبان را نداشتیم) من هم در ادامه چیزی ندارم 

تا هفته دیگه فعلا هیچی …