دروس

ریاضی زنگ سوم ۱۴۰۲/۸/۳۰

سلام خدمت شما عزیزان
ابتدا اقای خدایی مثل همیشه وقتی وارد شدند به ما گفتند که کتاب کارهای خودرا باز کنید و با هم گروه های خود عوض و صحیح کنید.استاد در دی تاشو جواب آنهارا به نمایش گذاشتند که بیشتر انها اشتباه بود و ما به جای اینکه باید کتابکار هم گروهی خودرا صحیح کنیم باید اشتباهات استاد خدایی را درست میکردیم.
در آخر هم تکلیف دادند که
صفحه ۲۰ تا ۲۴ خیلی سبز
مجله براهان سال ۱۴۰۰ دی ماه
امتحان از درس آخر فصل یک که ضرب و تقسیم اعداد گویا میشود گرفته میشود.
امضا فراموش نشود.
یاعلی