حساب, هفتم مسوولیت

پنجشنبه درس حساب ۲ آذر

به نام خدا

آقای یادگاری وقتی وارد کلاس شدند نمرات درخشانمان را به ما نشان دادند و کسانی که نمره‌شان بالای ۱۷ شده بود را به ما نشان دادند که تقریباً ۵ نفر بودند بیشتر سوالاتی که بچه‌ها اشتباه نوشته بودند راه حل بود گفتند که اگر در جمع نمرات اعتراض دارید به من بگویید و اگر کسی هم در سوال‌ها مشکل دارد به من بگوید اما اگر سوالش اشتباه بود ۲۵ صدم نمره از او کم می‌شد.

بعد از اینکه بچه‌ها نمراتشان را دیدند به سراغ فصل سوم رفتیم که درس جدیدمان بود که اسم آن الگوی عددی است و صفحه ۲۸ و ۲۹ ریاضی را انجام دادیم و بچه‌هایی که اشکال داشتند اشکالشان برطرف شد و وقتی تمام شد تکلیف جلسه آینده را دادند که صفحه ۳۳ ۳۴ و ۳۵ بود.