اجتماعی, هفتم مسوولیت

شنبه زنگ اول 11 آذر ماه

سلام دوستان. من امیر محمد سعادتمند فرد هستم و خیلی خیلی خوش آمدید به مقاله امروز من. همانطور که میدانید امروز شنبه، 11 آذر ماه مدارس به علت آلودگی هوا تعطیل بود. خب من که ناراحت بودم چون که اگر امروز مدارس باز بود اول از همه سوره زیبای منافقون را میخواندیم و بعد میرفتیم و استاد دوستی عزیز را برای درس زیبای اجتماعی، حضوری ملاقات میکردیم.خلاصه الکی و بیهوده متن را پر نکنم بیاییم در مورد کلاس کمی صحبت کنیم.خب میشود گفت چند دقیقه زود تر ساعت 9 صبح برای ما لینک کلاس اجتماعی را در ورودی کلاس هفتم قرار دادند.ما وارد سایت قرار شدیم و چند دقیقه منتظر استاد دوستی عزیز ماندیم.بعد از اینکه خود استاد دوستی عزیز هم وارد سایت قرار شدند، بعد از کمی حرف زدن، استاد فرمودند که برای حضور و غیاب، هر کسی را که صدا میزنم دستش را در سایت بالا ببرد تا برایش حضورش را ثبت کنم. در کلاس گروه 5 مسولیت یک ارایه زیبا طراحی کرده بودند که با کمک استاد دوستی آن را به اشتراک گذاشتند تا ما هم آن ارایه را ببینیم. خلاصه بچه های گروه 5 بعد از خواندن ارایه، برای بچه ها سوال به وجود آمد که استاد دوستی به سوالات بچه ها پاسخ دادند. دیگر حرفی نمانده و از همینجا خداحافظی میکنم.