هفتم مسوولیت, ورزش

زنگ ورزش 1402/9/8پنجشنبه

امروز همه ی بچه ها با نظم سوار اتوبوس شدند و این دفعه سر و صدای بیشتری می کردند وقتی به مقصد رسیدیم همه به سمت ورزشگاه دویدند و کلاسها از هم جدا شدند.بعد از گرم کردن آقای اله یاری آقای ملکی برای ما در مورد نمره های ابان ماه حرف زدند.بعد از آن سر گروه ها انتخاب شدند و تیم کشی کردیم.در یکی از بازی ها نتیجه مساوی شد و آقای رضایی با گل کردن پنالتی بازی را بردند.در آن روز آقای سیرانی با زدن 4 گل و آقای گل شدن آن روز توانست بازی خوبی از خود نشان دهد و از نظر من نامزد های آن روز آقای زرگریان با دروازه بانی خوبی که داشتند آقای اله یاری که با دریبل هایی که می زدند و آقای ثانی با پاس کاری هایی که با تیم خود انجام دادند بودند.اما در اخر تیم اقای رضایی توانست با برد های زیادی که داشتند بهترین تیم آن روز شوند.و در آخر بچه ها به خاطر داشتن زنگ حساب ناراحت بودند و بر می گشتند و ارزو میکردند راننده راه را اشتباه برود و به مدرسه نرسند.