قرآن, هفتم مسوولیت

زنگ اول سه شنبه قرآن

به نام خدا

بالاخره استاد پس از حدود 30 دقیقه با تاخیر آمدند.بچه ها در این زمان داشتند کار های عربیشان را جلو می بردند.استاد که آمدند حضور غیاب کردند.بعد از بچه هایی که تکلیف هایشان را فرستاده بودند تشکر کردند.سپس صفحه 34 که تکلیف بود را بچه تک به تک می خواندند و استاد غلط آنها را می گفتند تازه چون کتاب نسخه جدیدش امسال افتتاح شده بود چند تا غلط داشت برای همین استاد غلط های کتاب هم گفتند.بعد صفحه 33 که راجب قرآن را صحیح تر و زیبا تر بخوانیم صحبت کردند.بعد راجب تلفظ حروف خاص مثل{ذ،ض،ظ،ز}{ص،ث،س} که چطوری این ها را تلفظ کنیم صحبت کردند.سپس صفحات 35 و 36 را تمرین و ترجمه کردند.بعد صفحه 38 را هم خوانی کردیم.استاد می خواندند و ما یچه ها تکرار می کردیم.سپس زنگ خورد.