فارسی

چهارشنبه 1 آذر زنگ اول فارسی

آقای صادقی وارد کلاس شد و همه منتظر گرفتن برگه ها بودن که برگه ها تحویل داده شد و همه از نمرات درخشااااااااااان خودشون حیرت زده شدن😱😱.هرکی میرفت و برگش رو میگرفت نمره درخشاااااااااان خودشو با صدای بلند فریاد میزد و با دست محکم توسر خودش میکوبید😂.آقای صادقی جوری نگاه میکرد که انگار بچها قتل عمد انجام دادن🗡️بعد هم شروع کرد به توضیح سوالا و البته گفت اگه اعتراضی دارید بگید و بچها خوشحال شدن🤩وبعد گفتن من نمرات رو دقیق صحیح نکردم و اگه اعتراض کنید دقیق حساب میکنم اونوقته که نمره هاتون صد برابر درخشان تر میشه پس بشینید سر جاتون حرف زیادی هم نزنید😯😞🥺😭و چهارصد بار گفتن که اگه اشتباه نوشتید و نمره گرفتید بهتون ارفاق کردم وگرنه بیچاره بودید.

ادامه داستان در قسمت های بعدی…