حساب, دروس, هشتم کوشش

کلاس حساب سه‌شنبه زنگ آخر

امروز هم استاد وارد کلاس که شدند اول صفحه 56 رو گفتند که کامل کنید و بعد هم شروع به دیدن تکالیف کردند و سپس شروع به حل ص 56 کردند.
بعد از اون گفتند که تکلیف هفته بعدتون نوشتن جواب سوال های امتحانه ولی اگر میخواهید که کارتون راحت تر باشه الان با ما حل کنید و بعد شروع به جواب دادن
به سوالی امتحان کردند. بعد هم که دوباره مستند (کد 2) رو برامون گذاشتند که راجع به شگفتی های شش ضلعی بود . توضیح میداد که چطور حباب ها و کندوی
زنبور عسل به هم مرتبط هستند.

با تشکر از نگاه هایتان
خدانگهدارتان