دروس, هشتم تلاش, هندسه

کلاس تلاش هندسه 1402/9/2

سلام . اقای بهرامی در اول کلاس برگه های امتحان را دادند . بعد رفتند سراغ حل کردن تمارین کتاب . در ص 42 چند تا نکته گفتند :

1: در کاشی کاری با 5 ضلعی منتظم ، پنج ضلعی با لوزی کامل میشود

2: 12 ضلعی منتظم با مثلث متساوی الاضلاع کامل میشود

3: فقط با اشکال مثلث ، مربع و 6 ضلعی میتوان کاشی کاری کرد

در ص 43 داریم که :

مجموع زوایای داخلی یک n ضلعی را میتوان با این راه حل به دست اورد :      180 *(n-2)

و در اخر تکلیف را تمرین ص 41 و 45 را دادند